dažįsti

dažįsti
×dažį́sti (hibr.) intr.; D.Pošk pakankamai žįsti. \ žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; išžįsti; nužįsti; pažįsti; peržįsti; pražįsti; prižįsti; sužįsti; užžįsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • apžįsti — tr. K, JI104, Rtr, Š; S.Dauk, LVI138 1. apčiulpti: Lokys atdarė duris, aždušino bobą, mėsą apžìndo, kaulelius sukrov[ė] po slenksčiu (ps.) Lz. | refl. tr.: Apsižįsti pirštus sau Db. 2. refl. N per daug žindant susirgti: Neduo[k] teliuku valiau,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžįsti — K, Š; D.Pošk, M 1. tr. pajėgti išžįsti, čiulpti pieną: Tam paršuku yra ir cica, ale tik neatžìnda anas jos Pls. 2. refl. [i]baigti žįsti, nustoti maitintis motinos pienu: Veršis atsižìndo, dar pabuvo savaitę i išleidom i lauką pavasarį Sd. Mūso …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžįsti — K, NdŽ; Q60, SD1203, SD420, R46, MŽ62, S.Dauk, N, M 1. tr. R, MŽ, L, DŽ1, Grž, Pl, Rdn, Erž, Rs, Plv, Dv, GrvT36, Ds žindant iščiulpti (kieno pieną): Visą pieną veršis išžìndo J. Menkas veršis karvės neišžį̃s Pns. Pieno nėra – veršis išžìndo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužįsti — tr. K, Š, KŽ; S.Dauk 1. N žindant kiek iščiulpti: Nužìnda teliukas, tada karvei lengviau pasdaro Kč. Nužį̃s, nulaidys [tik apsiveršiavusios karvės pieną], tai bus gardesnis Db. | refl. KŽ. 2. žindant nučiulpti, sužaloti: Vaikas motinai papą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažįsti — 1. intr. R, MŽ, S.Dauk, Rtr, NdŽ, Asv, Slk pasisotinti žindant: Vaikas kap pažinda, tai vė miegti Pns. Veršiukas jau pažìndo DŽ1. Tie paršiukai pažìnda pažìnda, tai vėl reikia sugaudyt, vėl ton duonkepėn sukelt Kp. Du teliukai: vieną pagirdėm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržįsti — intr.; S.Dauk pernelyg daug prižįsti pieno. | refl.: Vakar jis (ėriukas) turbūt parsižindo – šiandie ne toks raškažnas, nelaksto po lauką Jrb. žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; išžįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pražįsti — tr. 1. NdŽ kurį laiką maitintis žindant. 2. K, Rtr, KŽ žindant prakiurdyti: ^ Šuva dantų nepražį̃s Pnd. žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prižįsti — NdŽ 1. tr., intr. R, MŽ, D.Pošk, N, I, DŽ1 žindant prisisotinti: Veršis prižindo J. Pieno maža, kap neprivalgom, ir neprižìnda [kūdikiai] Dg. Prieg tešmenio sėdi prižìndus ana, itoj rupūžė Arm. ^ Stasys visas kumeles išžįs ir dar neprižį̃s Db.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužįsti — tr. K 1. viską išžįsti: Visą pieną veršis sužìndo DŽ1. ║ Pls prk. sugerti, sutraukti: Pavasarį saulelė drėgnumą greit sužìnda Klp. 2. refl. NdŽ žindant pasidaryti riebiam, įmitusiam: Veršis jau susižìndęs, gal pjauti Šts. 3. žindant suvarginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užžįsti — 1. intr. K, NdŽ imti žįsti, pažįsti: Pusvalandis išėjo, i paršiukai užžìndo Šmk. | refl.: Kai [veršelis] daug užsižìnda krekeno – neišvirškina Mžš. 2. tr. NdŽ, Mrj žindant nuvarginti, suliesinti: Da neužžįstà kiaulė Vb. Va itoj kumelė žindama …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”